Energetika

Vodní elektrárny

Vodní elektrárny neprodukují při výrobě elektřiny žádné emise a jsou tedy vhodným energetickým zdrojem v moderním pojetí energetiky, které se vyznačuje snahou o snížení emisí skleníkových plynů. Je možné je konstruovat od těch nejmenších průtočných elektráren o výkonech v jednotkách kW až po megalomanské přehradní elektrárny s výkony stovek MW. Navíc se pyšní relativně stabilní dodávkou elektrické energie do sítě. Ve vodních elektrárnách je využíváno energie vodních toků v podobě kinetické energie.

Malé vodní elektrárny (MVE)

Provozujeme tři malé vodní elektrárny.

MVE I / 160 kW / Francisova turbína
MVE II / 98 kW / Francisova turbína
MVE III / 75 kW / Kaplanova turbína

V současné době prošly všechny tři malé vodní elektrárny modernizací a automatizací. MVE I je napojena do LDS (lokální distribuční sítě) a dodává čistou energii 24 domácnostem a 31 podnikatelským subjektům jako jsou např. AEG ID s.r.o. a MLB Electronics s.r.o. a další. Přebytky energie jsou dodávány do distribuční sítě ČEZ.

Ceny elektrické energie 2020

Domácnosti od 1.3.2020

Domácnosti do 29.2.2020

Podnikatelé

Pravidla provozování LDS — 2020

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PPLDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují na Pravidla provozování distribuční soustavy.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy:

  • Stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k LDS
  • Poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • Stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

PPLDS - příloha č.1

PPLDS - příloha č.2

PPLDS - příloha č.3

PPLDS - příloha č.4

PPLDS - příloha č.5

PPLDS - příloha č.6