labitvrchlabívzduchotechnikavětráníklimatizaceregulaceservis klimatizaceklima

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Vzduchotechnika, klimatizace, měření

Labit a.s. Vám v oblasti vzduchotechniky a klimatizace nabízí následující práce a služby:
  • návrh řešení
  • projekci
  • výrobu
  • montáž
  • opravy
  • pravidelný servis
  • revize

Záměry a cíle

Naším cílem je nabídnout zákazníkovi při našich dodávkách vysokou kvalitu prací za příznivou cenu. Využíváme zkušenosti z dřívějších let při realizaci každé nové zakázky. Realizujeme vzduchotechniku, klimatizaci, měření a regulaci do všech typů prostor s různými provozními nároky, od drobných zakázek po komplexní dodávku při výstavbě nebo rekonstrukci celého objektu. Jednotlivé zakázky (dodávky u zákazníků) realizujeme dle předem zpracované položkové kalkulace k předloženému projektu, nebo dle vlastního návrhu řešení s následným zpracováním projektové dokumentace. Ke všem činnostem nabízíme opravy, servis a revize.

Naše společnost je v regionu Severních a Východních Čech autorizovaným servisem na vzduchotechnické jednotky a měření a regulaci výrobců: ATREA s.r.o., REMAK a.s. (systém VENTO, ...), FRIVENT CZ s.r.o.

Bližší informace o realizovaných akcích získáte v seznamu referenčních akcí.

Vzduchotechnika

Při dodávkách vzduchotechniky úzce spolupracujeme s významnými dodavateli vzduchotechnických materiálů a jednotek (např. ATREA s.r.o., REMAK a.s., FRIVENT CZ s.r.o., GEA-LVZ a.s., Elektrodesign ventilátory s.r.o., Multi-VAC spol. s r.o., JANKA ENGINEERING s.r.o. atd.). V našich výrobních prostorách si vyrábíme čtyřhranné potrubí vč. tvarovek, digestoří a dalších dílů z pozinkovaného plechu a nebo z nerezu. Pro speciální prostředí můžeme dodat i potrubí z plastů nebo AlP.

Máme bohaté zkušenosti z instalací vzduchotechnik pro čisté prostory operačních sálů, výrobních prostor v elektrotechnickém průmyslu. S dodávkami výrobníků chladu, dodávkami materiálových a personálních propustí.

Pro zákazníky zajišťujeme servisní a kontrolní činnost na vzduchotechnických zařízeních (např.: čištění a výměny filtrů, čištění výustek, napnutí klínových řemenů, ...) a revize požárních klapek (STAVOKLIMA v.o.s., MANDÍK, a.s., KOVONA KARVINA, Systemair a.s.).

Větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domků

Pro zkvalitnění našich služeb v oblasti větrání a teplovzdušného vytápění rodinných domů a bytů jsme nechali vyškolit naše technické i montážní pracovníky. Od roku 2013 je naše firma zapsána do databáze odborných dodavatelů v programu nová zelená úsporám. Moderní a ekonomický systém větrání spočívá v dvou okruhovém uspořádání vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

  • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
  • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla

Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou napojeny do společné vzduchotechnické jednotky. Tento systém je možné použít při výstavbě nových domků i při kompletních rekonstrukcích starších objektů.

Klimatizace

Zajišťujeme instalaci a montáž klimatizačních jednotek s příslušenstvím. Jsme schopni dodat libovolné klimatizační jednotky. Z dřívějších aplikací se nám nejvíce osvědčily klimatizační jednotky následujících značek: SAMSUNG, TOSHIBA, CARRIER a ACSON.

Měření a regulace

Při dodávkách regulace nabízíme řešení pro ovládání vzduchotechniky, vytápění, klimatizace a jejich vzájemnou kombinaci. Realizujeme regulaci základního ovládání jedné jednotky, ale i řešení, kdy všechny jednotky budou ovládány z jednoho nebo několika rozvaděčů nebo z jednoho PC s možností kontroly systému a změny hodnot i pomocí telefonu.

Máme vlastní proškolené pracovníky na instalaci a zprovoznění regulačních systémů dodávaných výrobci vzduchotechnických jednotek ( ATREA s.r.o., FRIVENT CZ s.r.o., atd).

Případně navrhujeme dva základní typy regulace: vlastní regulační systém (regulátory ECS a ECSP) a nebo regulační systémy od ostatních českých výrobců např. ELSACO tak i od světových firem, jako je např. SIEMENS, JOHNSON-CONTROLS, SAUTER, atd.

Stavba roku 2012

Podíleli jsme se na rekonstrukci františkánského kláštera v Hostinném. Stavbě byl udělen titul Stavba roku 2012.

V blízkosti centra podkrkonošského města Hostinné se nachází barokní klášter, který byl postaven v druhé polovině 17.století. Jedná se o jedinou dochovanou stavební památku u nás, jejímž autorem je Wolfgang Dienzenhofer, asi nejméně známý příslušník významného stavitelského rodu. Velmi zchátralá budova kláštera byla v minulém roce zrekonstruována a vzniklo z ní polyfunkční kulturně-společenské centrum na jejíž rekonstrukci se podílela i firma Labit a.s. co se týče vzduchotechnické části.Frivent Atrea s.r.o. Elektrodesign ventilátory s.r.o. Multi-VAC s.r.o. REMAK a.s.

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk [CNW:Counter]