labitvrchlabívýstředníkový lislisexcentrexcentrický

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Výstředníkový lis LV060

výstředníkový lis LV060

Provedení lisu:

svislý, jednobodový, jednočinný, rychloběžný s nastavitelným zdvihem beranu, se spodním pohonem. Stojan tvaru C je z kvalitní šedé litiny. Beran se pohybuje ve valivém vedení - zdvih beranu se nastavuje ručním natáčením výstředníkového pouzdra sevření - otáčením kulového šroubu v ojnici. V beranu je umístěn narážkový vyrážeč se třemi čepy, který lze podle potřeby využít pro vyrážení jedním čepem středem upínací stopky nástroje nebo dvěma krajními čepy.

Použití:

Pro vystřihování a lisování drobných součástí z plechu, především v postupovém nástroji ze svitků plechu v hromadné a sériové výrobě.

Uspořádání pohonu:

Asynchronní motor s variátorem, variátorový řemen, setrvačník, jednolamelová třecí spojka kombinovaná s brzdou, klikový mechanismus - beran. Spojka a brzda se ovládá stlačeným vzduchem.

Spouštění a ovládání:

Elektropneumatické - jednoruční, dvouruční, nožní nebo trvalý chod - tlačítky na ovládacím panelu lisu. Jednotlivé druhy ovládání jsou naprogramovány v řídící jednotce.

Mazání:

Olejové - ručním mazacím zařízením.

Pojistná zařízení:

Zdvojený elektromagnetický rozvaděč, tlakový spínač v rozvodu stlačeného vzduchu, ochranné koncové spínače krytů. Střižná pojistka proti přetížení.

Příslušenství na objednávku:

nožní spínač.

Technické parametry

Pracovní síla jmenovitě kN 60
Vyložení mm 110
Max. vzdálenost beranu od stolu mm 160
Stavitelnost zdvihu mm 6 až 50
Stavitelnost beranu mm 50
Frekvence zdvihu l/min. 115 až 225
Plocha beranu (d x hl) mm 150 x 117
Upínací dutina v beranu (prům. x hl) mm 25H7 x 45
Rozměry stolu (š x hl) mm 360 x 200
Rozměr propadového otvoru (š x hl x prům.) mm 160 x 100 x 125
Celková hmotnost kg 900
Celkové rozměry lisu (v x š x hl) mm 1600 x 750 x 1030
Napájení V 3 NPE - 50Hz 400V/TN-S
Elektromotor typ 4AP 90 S - 6 IM 1081 kW-ot/min. 0,75 - 685
Jištění A 10
Tlakový vzduch MPa 0,6
Spotřeba vzduchu na 1 sepnutí spoj. dm 3 0,4

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk