labitvrchlabípronájempronájem kancelářípronájem dílen

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Pronájem a služby

Akční nabídka

Pronájem reklamní plochy na stěně bývalé kotelny, která přímo sousedí s autobusovým nádražím ve Vrchlabí.

reklamní plocha

Labit a.s. pronajímá velké množství nebytových prostor.

  • Areál se nachází v blízkosti autobusového a vlakového nádraží
  • Výhodné nájemné
  • Dostatečně dimenzované rozvody elektrické energie a stlačeného vzduchu
  • Centrální sociální zařízení - šatny, sprchy, wc, ...
  • K dispozici vlastní parkoviště
  • Připojení na Internet
  • Dostatek telefonních linek
  • Jídelna v areálu společnosti - druhy jídel jsou nabízeny jak pro nájemníky, tak pro širokou veřejnost
Využití:
  • Sídlo firmy
  • Strojírenská, elektrotechnická, skladová a obchodní činnost

hala kancelář

Bližší informace Vám podá Jan Březina na telefonním čísle 730 151 111

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk