labitvrchlabíregulace vztměřeníovládání

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Univerzální řídicí systém ECS (Estra Control System) pro regulace vzduchotechniky - dvou- nebo třípolohová regulace

Regulační a ochranné funkce

Řídící jednotka zajišťuje kromě stabilní a úsporné regulace i ochranné funkce potřebné pro účinnou ochranu všech připojených zařízení. Regulace vodního ohřívače vzduchu je tříbodová, elektrického ohřívače dvoubodová. Na přání zákazníka lze rozšířit regulaci elektrického ohřívače o spínání po sekcích. Použité elektrické ohřívače musí obsahovat výkonové spínací prvky.

Provedení pro vzduchotechniku s vodním ohřívačem udržuje teplotu vzduchu přiváděného do místnosti na požadované hodnotě a zajišťuje temperování vodního ohřívače při vypnuté vzduchotechnice.

Provedení pro vzduchotechniku s elektrickým ohřívačem může udržovat teplotu přiváděného vzduchu na požadované hodnotě nebo může udržovat teplotu v místnosti na požadované hodnotě změnou teploty přiváděného vzduchu.

Sestavu konkrétní regulované vzduchotechniky je třeba vždy zadat formou vyplněného formuláře, složitější případy je vhodné konzultovat s technikem.

Základní provedení ECS pro VZT s vodním ohřívačem

 • Spouštění zařízení
  • ruční spouštění a zastavení z řídící jednotky
 • Jištění ventilátorů
  • jištění přívodního ventilátoru s teplotní ochranou
  • jištění odsávacího ventilátoru s teplotní ochranou
 • Ovládání klapek
  • ovládání servopohonu vstupní klapky
  • ovládání servopohonu výstupní klapky
 • Regulace vodního ohřevu
  • regulace teploty přiváděného vzduchu
  • řízení výkonu vodního ohřívače, tj. ovládání a jištění oběhového čerpadla a řízení servopohonu směšovacího ventilu (směšovací uzel ERU)
  • protimrazová ochrana
 • Připojení čidel a snímačů
  • připojení protimrazového termostatu
  • připojení teplotního čidla v potrubí za ohřívačem
  • připojení teplotního čidla na zpětnou vodu

Základní provedení ECS pro VZT s elektrickým ohřívačem

 • Spouštění zařízení
  • ruční spouštění a zastavení z řídící jednotky
 • Jištění
  • jištění přívodního ventilátoru s teplotní ochranou
  • jištění odvodního ventilátoru s teplotní ochranou
  • jištění elektrického ohřívače
 • Ovládání klapek
  • ovládání servopohonu vstupní klapky
  • ovládání servopohonu výstupní klapky
 • Regulace elektrického ohřevu
  • regulace teploty přiváděného vzduchu
  • regulace teploty v místnosti *)
 • Připojení čidel a snímačů
  • připojení teplotního čidla v potrubí za ohřívačem
  • připojení teplotního čidla v místnosti *)
*) není povinné

Rozšíření jednotky ECS

 • vestavěné týdenní spínací hodiny
 • automatický re-start po výpadku proudu
 • signalizace zanesení filtrů
 • spínání elektrického ohřívače po sekcích
 • vestavěný ruční ovladač regulátoru motoru
 • vestavěný automatický ovladač regulátoru motoru (0-10V)
 • motor nad 4 kW
 • motor bez termokontaktu
 • signalizace chodu čerpadla
 • dálková signalizace poruchy
 • externí ovládání
 • třetí motor

Pro přesné zadání základních parametrů a rozšiřujících funkcí použijte přiložený Konfigurační formulář jednotky ECS.

Technické informace Vám poskytne: ing.Vladimír Fišera - 777 713 251, e-mail: fisera@labit.cz.

Obchodní oddělení: 777 713 280, e-mail: obchod@labit.cz.

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk [CNW:Counter]