labitvrchlabíregulaceměřeníovládání

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Meření a regulace

Při dodávkách regulace nabízíme řešení pro ovládání vzduchotechniky, vytápění, klimatizace a jejich vzájemnou kombinaci. Navrhujeme dva základní typy regulace: vlastní regulační systém (regulátory ECS a ECSP) a nebo regulační systémy od ostatních českých výrobců např. ELSACO tak i od světových firem, jako je např. SIEMENS, JOHNSON-CONTROLS, SAUTER, atd. Navrhujeme regulaci základního ovládání jedné jednotky, ale i řešení, kdy všechny jednotky budou ovládány z jednoho nebo několika rozvaděčů nebo z jednoho PC s možností kontroly systému a změny hodnot i pomocí telefonu.

Univerzální řídicí systém pro regulace vzduchotechniky

Univerzální řídicí systém pro regulace vzduchotechniky Kompaktní elektronické řídicí jednotky Estra Control System (ECS = dvou- nebo třípolohová regulace) a řídicí jednotky Estra Control System Proporcionál (ECSP = plynulá regulace parametrů) jsou určeny pro všechny aplikace kde je dostatečná základní, jednoduchá a spolehlivá regulace parametrů. Jednotky slouží k: řízení chodu, regulaci, ovládání, kontrole a silovému napájení vzduchotechnického zařízení. Jednotky ECS a ECSP jsou určeny pro vnitřní použití v prostředí: bezprašném, suchém, bez chemických látek.

Řídící jednotky ECS a ECSP jsou vestavěny do plastových skříní (400 x 560 x 150 mm), pod nimiž jsou umístěny ovládací prvky. Elektrické krytí plastové skříně rozvaděče je IP 55 při zavřených dveřích a IP 20 při otevřených dveřích. Umístění rozvaděče musí být provedeno s ohledem na dobrý přístup obsluhy a snadné zapojení kabelů. Regulační, kontrolní a řídící funkce zajišťuje pro ECS regulátor Siemens RWD32 a pro ECSP zajišťuje regulátor Siemens RWX62. Tyto moderní regulátory, díky svým regulačním algoritmům s vyhodnocováním trendů a s předvídáním, zajišťují výborné parametry regulace.

Silová část je tvořena hlavním vypínačem, jističi, stykači a svorkami. Součástky uvnitř jednotky jsou osazeny na DIN lištách. Každá řídící jednotka je vyrobena a přizpůsobena pro zákazníkem určenou sestavu řízeného a regulovaného zařízení.


aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk [CNW:Counter]