labitvrchlabíhistorie

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Historie Labit a.s.

V místech, kde dnes stojí podnik Labit, a.s. byla v roce 1667 založena s podporou hraběte Morzina vrchlabským občanem Kryštofem Weissem první papírna ve Vrchlabí. Od roku 1857 pracovala v areálu lnářská firma JERIE. Tato existovala až do roku 1927. Po okupaci v roce 1939 se začala přádelna přestavovat na provoz chemického průmyslu. V době II. svět. války (r. 1942) zde vznikl závod zbrojního průmyslu pod berlínskou firmou Friedrich Stolzenberg. Byla zahájena výroba vyvažovacích zařízení pro letadla a později i součástí k řízeným střelám V2. V závodě procovalo několik set zajatých a na nucenou práci poslaných Rusů, Poláků, Francouzů, Belgičanů i Holanďanů. V roce 1945 závod přešel pod národní správu, později jako národní podnik ZBROJOVKA BRNO. Od roku 1953 se podnik zabývá strojírenskou výrobou pod různými jmény v rámci koncernu TOS.

Po revoluci roku 1989 došlo 1.4.1990 k založení státní akciové společnosti TOS Hydraulika. Tato společnost byla zprivatizována kuponovou metodou ve druhé privatizační vlně. První valná hromada nových vlastníků se konala v roce 1995. Na této valné hromadě byl změněn obchodní název na Labit, a.s. Společnost Labit, a.s. rozvíjí vlastní výrobní program založený převážně na strojní a elektrotechnické výrobě - viz odkazy na ostatních stránkách

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk