labitvrchlabíenergetika

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Energetika

Ceník pro podnikatelské odběry ze sítě NN v Labit a. s.  platný od 1.1.2018 Všechny ceny jsou uváděny bez daně z elektřiny a DPH
    Regulované platby za dopravu elektřiny Silová elektřina
           Distribuce Ostatní služby    Obchod
       Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hmoty hlavního jističe před elektroměrem         Cena  Pevná    
Produkt    do nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad     Systémové Podpora operátora cena    
Elektřina Labit Distribuční 3x10 A 3x10 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x160 A 1x25 A Cena za 1 MW/h služby výkupu trhu za Cena za 1 MW/h
    sazba do do do do do do do do do do do do za za       elektřiny  OTE měsíc    
      1x25 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x160 A každý každý VT NT   *     VT NT
      včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně 1A 1A     Kč/MWh Kč/A/měs Kč/OM/měs      
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    C01d 13,00 21,00 26,00 33,00 42,00 53,00 66,00 83,00 106,00 132,00 165,00 211,00 1,32 0,44 2672,46 0,00 93,63 15,05 5,40 55,00 1464,00 -
Standard C02d 47,00 75,00 94,00 117,00 150,00 187,00 234,00 295,00 374,00 468,00 585,00 749,00 4,68 1,56 2140,40 0,00 93,63 15,05 5,40 55,00 1464,00 -
    C03d 458,00 733,00 916,00 1145,00 1466,00 1832,00 2291,00 2886,00 3665,00 4581,00 5726,00 7330,00 45,81 16,27 1017,36 0,00 93,63 15,05 5,40 55,00 1464,00 -
Sazba DPH je 21%
Jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny; výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh
Poznámka:
C01d Jednotarifová sazba ( pro malou roční spotřebu )
C02d Jednotarifová sazba ( pro střední roční spotřebu )
C03d Jednotarifová sazba ( pro vyšší roční spotřebu )
* Platba za elektřinu z podporovaných zdrojů =  hlavní jistič × počet fází x sloupec 18 = max výše 495 Kč/MWh
Ceník pro domácnosti připojené z lokální distribuční sítě NN v Labit a. s. platný od 1.6. 2018 Všechny ceny jsou uváděny bez daně z elektřiny a DPH
    Regulované platby za dopravu elektřiny Silová elektřina
           Distribuce Ostatní služby    Obchod
       Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hmoty hlavního jističe před elektroměrem         Cena  Pevná    
Produkt    do nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad     Systémové OZE operátora cena    
Elektřina Labit Distribuční 3x10 A 3x10 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x63 A 1x25 A Cena za 1 MW/h služby Kč/A/měs trhu za Cena za 1 MW/h
    sazba do do do do do do do do do do do do za za       elektřiny  OTE měsíc    
    1x25 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x80 A 3x80 A 3x80 A každý každý VT NT   *     VT NT
       včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně         1A 1A     Kč/MWh Kč/A/měs Kč/OM/měs      
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Standard D01d 9,00 14,00 18,00 23,00 29,00 36,00 45,00 57,00 - - - - 0,90 0,30 2203,93 0,00 93,63 15,05 5,40 69,00 1280,00 -
D02d 37,00 60,00 74,00 93,00 119,00 149,00 186,00 234,00 - - - - 3,72 1,24 1 648,49 0,00 93,63 15,05 5,40 69,00 1280,00 -
Přímotop D45d 131,00 210,00 263,00 329,00 420,00 526,00 657,00 828,00 - - - - 13,14 4,38 269,66 71,69 93,63 15,05 5,40 69,00 1495,00 1380,00
Sazba DPH je 21%
Jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny; výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh
Poznámka:
DL 01 Jednotarifová sazba ( pro malou roční spotřebu )
DL 02 Jednotarifová sazba ( pro vyšší roční spotřebu )
DL 45 Přímotopná sazba
* Platba za elektřinu z podporovaných zdrojů =  hlavní jistič × počet fází x sloupec 18 = max výše 495 Kč/MWh

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk