labitvrchlabíenergetika

Labit a.s., Nádražní 472,  543 01 Vrchlabí 1   tel: +420 499 440 111

Energetika

Ceník pro podnikatelské odběry ze sítě NN v Labit a. s.  platný od 1.1.2016 Všechny ceny jsou uváděny bez daně z elektřiny a DPH
    Regulované platby za dopravu elektřiny Silová elektřina
           Distribuce Ostatní služby    Obchod
       Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hmoty hlavního jističe před elektroměrem         Cena       
Produkt   do nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad     Systémové Podpora operátora Pevná     
Elektřina Labit Distribuční 3x10 A 3x10 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x160 A 1x25 A Cena za 1 MW/h služby výkupu trhu cena Cena za 1 MW/h
    sazba do do do do do do do do do do do do za za       elektřiny OTE  za měsíc    
      1x25 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x160 A každý každý VT NT         VT NT
      včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně včetně 1 A 1 A     Kč/MWh Kč/A/měs Kč/OM/měs      
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    C01d 11,00 17,00 21,00 26,00 34,00 42,00 53,00 67,00 84,00 106,00 132,00 169,00 1,06 0,35 2579,32 - 99,71 23,96 6,58 55,00 1464,00 -
Standard C02d 45,00 72,00 90,00 113,00 145,00 181,00 226,00 285,00 362,00 452,00 565,00 723,00 4,52 1,51 2065,81 - 99,71 23,96 6,58 55,00 1464,00 -
    C03d 442,00 707,00 884,00 1104,00 1414,00 1767,00 2209,00 2783,00 3534,00 4418,00 5522,00 7068,00 44,18 14,73 981,91 - 99,71 23,96 6,58 55,00 1464,00 -
Akumulace 8 C25d 102,00 163,00 204,00 255,00 326,00 408,00 510,00 643,00 816,00 1020,00 1275,00 1632,00 10,20 3,40 1727,77 60,96 99,71 23,96 6,58 55,00 1651,00 1051,00
C26d 291,00 465,00 581,00 727,00 930,00 1163,00 1454,00 1831,00 2326,00 2907,00 3634,00 4651,00 29,07 9,69 1045,99 59,66 99,71 23,96 6,58 55,00 1651,00 1051,00
Sazba DPH je 21%
Jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny; výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh
Poznámka:
C01d Jednotarifová sazba (pro malou roční spotřebu)
C02d Jednotarifová sazba (pro střední roční spotřebu)
C03d Jednotarifová sazba (pro vyšší roční spotřebu)
C25d Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8h (pro nižší spotřebu)
C26d Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8h (pro vyšší spotřebu)
Ceník pro domácnosti připojené z lokální distribuční sítě NN v Labit a. s. platný od 1.1. 2016 Všechny ceny jsou uváděny bez daně z elektřiny a DPH
    Regulované platby za dopravu elektřiny Silová elektřina
           Distribuce Ostatní služby    Obchod
       Měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hmoty hlavního jističe před elektroměrem         Cena       
Produkt    do nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad nad     Systémové Podpora operátora Pevná    
Elektřina Labit Distribuční 3x10 A 3x10 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x63 A 1x25 A Cena za 1 MW/h služby výkupu trhu cena Cena za 1 MW/h
    sazba do do do do do do do do do do do do za za       elektřiny  OTE za měsíc    
      1x25 A 3x16 A 3x20 A 3x25 A 3x32 A 3x40 A 3x50 A 3x63 A 3x80 A 3x100 A 3x125 A 3x160 A každý každý VT NT         VT NT
      včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně  včetně 1 A 1 A     Kč/MWh Kč/A/měs Kč/OM/měs      
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Standard DL 01 7,00 12,00 14,00 18,00 23,00 29,00 36,00 46,00 - - - - 0,72 0,24 2112,10 - 99,71 23,96 6,58 60,00 1213,00 -
DL 02 36,00 57,00 71,00 89,00 114,00 143,00 178,00 224,00 - - - - 3,56 1,19 1579,80 - 99,71 23,96 6,58 60,00 1213,00 -
Přímotop DL 45 126,00 202,00 252,00 315,00 403,00 504,00 630,00 794,00 - - - - 12,60 4,20 258,42 60,96 99,71 23,96 6,58 60,00 1448,00 1261
Sazba DPH je 21%
Jednotková cena silové elektřiny je před započtením DPH navýšena o daň z elektřiny; výše daně z elektřiny je 28,30 Kč/MWh
Poznámka:
DL 01 Jednotarifová sazba (pro malou roční spotřebu)
DL 02 Jednotarifová sazba (pro vyšší roční spotřebu)
DL 45 Přímotopná sazba

aplikace pro internet a intranet, web stránky, nákupní aukce, reverzní aukce, online aukce, software, helpdesk applications for internet and intranet, web pages, purchasing auction, online auction, tender, software, helpdesk [CNW:Counter]