O nás

Po revoluci roku 1989 došlo 1.4.1990 k založení státní akciové společnosti TOS Hydraulika. Tato společnost byla zprivatizována kuponovou metodou ve druhé privatizační vlně. První valná hromada nových vlastníků se konala v roce 1995. Na této valné hromadě byl změněn obchodní název na Labit a.s.

V současné době společnost provozuje lisovnu kovových dílů a nabízí další služby jako je Tryskání a Optické měření kvality.

Dále společnost pronajímá nebytové prostory, do kterých dodává elektrickou energii vyrobenou ve vlastních malých vodních elektrárnách.

Více informací